Project nadert zijn einde

Het is bijna niet te geloven, maar het project Kazernes van Ede loopt alweer sinds 2014, dus nu alweer bijna 3 jaar. Maar nu begin het einde wel in zicht te komen. Er zijn nog enkele stappen te nemen, maar de rol van de projectgroep wordt daarin nu snel kleiner en binnenkort vieren we in besloten kring alvast het resultaat van de afgelopen jaren.

Ook deze projectwebsite wordt daarmee langzaam overbodig. Wouter van den Berg heeft hem al verplaatst naar een nieuwe omgeving bij het Platform Militaire Historie Ede. Je kunt een vrijwel exacte kopie van alles wat nu hier staat, daar nu ook al vinden. De bedoeling is dat alle verhalen van de Kazernes uit het project daar voor eeuwig blijven bewaard. Kijk op http://www.platformmhe.nl/KazerneEde/index.php voor meer informatie.

Deze weblog blijft nog even open, maar zal na 1 januari sluiten.

2016_Vollaard_klein

Wat krijgen nu?

Wat krijgen we nu? Oud-kazernecommandant Rob Vollaard knipt een gat in zijn ‘eigen hek’ voor de expositie ‘In dienst in Ede’!!!

De expositie opent 6 juli a.s. Opgeven voor het Historisch Café kan nog steeds. Kijk hier voor meer informatie: https://edekazerne.wordpress.com/…/expositie-in-dienst-in-…/

Daarna is de expositie geopend elke zaterdag van 9 juli t/m 10 september: 10.00 – 16.00 uur.

dienstplicht 1

Expositie ‘In dienst in Ede’

Expo_logo1Tentoonstelling en historisch café “In dienst in Ede”

Ede – Als een van de resultaten van een groot erfgoedproject over de geschiedenis van de kazernes in Ede, wordt een tentoonstelling georganiseerd in het Akoesticum. Deze tentoonstelling wordt geopend met een bijzonder historisch café op 6 juli 2016. De tentoonstelling in 100 voorwerpen wordt toegelicht in een catalogus die als historisch cahier verschijnt. De tentoonstelling is geopend op zaterdagen in de periode 9 juli tot en met 10 september. Ook is voor groepen en schoolklassen bezoek op afspraak mogelijk. Dit alles wordt georganiseerd door een aantal Edese erfgoedinstellingen en de gemeente Ede vanuit het door de Provincie Gelderland mede gefinancierde project ‘Kazerne Ede: een afscheid en een nieuw begin’.

De expositie wordt gehouden in het Akoesticum gebouw, Ede en is geopend elke zaterdag van 9 juli t/m 10 september tussen 10.00 – 16.00 uur.

Tentoonstelling in 100 voorwerpen

Door de partners in het project zijn in de afgelopen periode objecten, zoals bouwbiografische vondsten, voorwerpen, foto’s en archiefstukken verzameld die met de geschiedenis van de Edese kazernes, haar bewoners en de betrokkenheid hierbij door de Edenaren te maken heeft. Ook zijn er veel verhalen verzameld, op schrift gesteld en op film vastgelegd. De tentoonstelling schetst een beeld van het leven op en naast de kazernes in Ede. Vanuit het vele verzamelde materiaal is een selectie gemaakt van 100 voorwerpen met de daarbij behorende verhalen. Deze keuze zal worden gepresenteerd in vijf thema’s. Bijvoorbeeld het bijzondere verhaal achter het portret van Prinses Marijke, beschermvrouwe van de Verbindingsdienst, dat in deze tentoonstelling te zien zal zijn.
In de historische omgeving op het kazerneterrein zal deze tentoonstelling voor bezoekers worden opengesteld gedurende de zaterdagen vanaf 9 juli. De openstelling wordt verzorgd door vrijwillige medewerkers van de deelnemende erfgoedinstellingen en is vrij toegankelijk. Om de bij de objecten behorende verhalen goed te kunnen bekijken, kan de catalogus bij de tentoonstelling worden aangeschaft.

Catalogus

Deze catalogus zal verschijnen als deel in de bekende reeks Historische Cahiers Ede. Van alle in de tentoonstelling getoonde objecten is een foto opgenomen met daarbij een toelichting op het object door een van de leden van de projectgroep. Samen met de toelichting op de uitvoering van het kazerneproject, vormt dit een mooi geheel als doorsnede van de opbrengsten van het project. De catalogus is vanaf 6 juli verkrijgbaar voor vijf euro.

Historisch Café

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling “In dienst in Ede” wordt een bijzonder historisch café georganiseerd. Dit zal plaatsvinden in het auditorium van het Akoesticum op woensdag 6 juli 2016 vanaf 19.00 uur. Het historisch café wordt gehouden in de vorm “Garnizoen Ede draait door” met een gespreksleider, tafeldame en interessante interviews met betrokkenen. En natuurlijk is er (militaire) muziek. Als slot van dit café wordt de tentoonstelling geopend door Gelders gedeputeerde Josan Meijers en onze eigen wethouder Johan Weijland. Wilt u aanwezig zijn bij dit bijzondere gebeuren en bij de opening, dan is aanmelden noodzakelijk. Na aanmelding krijgt u het programma toegestuurd, zolang er plek beschikbaar is. Aanmelding kan door een mail te sturen naar gemeentearchief@ede.nl of bellen met 0318-680359.

Verhalen

Het project Kazernes in Ede gaat nog dit jaar door. En nog steeds wordt gezocht naar verhalen van mensen die of als militair maar vooral ook als burger bij het kazerneleven waren betrokken. Ook de komende tijd willen we deze verhalen nog op film vastleggen. Heeft u nog een verhaal vanuit uw eigen herinnering, dan roepen we u op om dit te laten weten. Hiervoor kunt u contact opnemen via mail gemeentearchief@ede.nl of per telefoon 0318-680359.

Meer informatie en aanmelden voor rondleidingen

Voor meer informatie kunt u kijken op de projectwebsite https://edekazerne.wordpress.com.
Aanmelden van groepen voor een bezoek aan de tentoonstelling “In dienst in Ede” kan alleen per mail via info@platformmhe.nl.

PMK5_261-1

Voorbereiding expositie gestart

Dit jaar houdt het kazerneproject nog éénmaal een grote expositie met 100 voorwerpen uit de kazernes. De voorbereidingen zijn in gang gezet! Vanavond vergaderen we over de inhoud bij het Platform Militaire Historie Ede. De foto op de vondst is één van de geselecteerde voorwerpen: een voor vele militairen bekende en belangrijk richtlijn.